Компактни трансмитер притиска

  • JEP-500 Series Compact Pressure Transmitter

    Компактни трансмитер притиска серије ЈЕП-500

    ЈЕП-500 је компактни трансмитер притиска за мерење апсолутног и манометарског притиска гасова и течности.Трансмитер притиска је веома исплатив уређај за једноставне примене притиска у процесу (нпр. праћење пумпи, компресора или других машина) као и хидростатичко мерење нивоа у отвореним судовима где је потребна инсталација која штеди простор.