Модул трансмитера притиска

  • Head Mount Pressure Transmitter Module

    Модул трансмитера притиска за монтирање на главу

    Трансмитер притиска је инструмент повезан са трансдуктором притиска.Излаз трансмитера притиска је аналогни електрични напон или струјни сигнал који представља 0 до 100% опсега притиска који сензор детектује.

    Мерење притиска може мерити апсолутни, манометарски или диференцијални притисак.